Läksyt ke 29.8.18

MA, mökki 11.

ÄI, kotitehtävä: piirrä vihkoosi fiktiivinen (kuvitteellinen) henkilö ja keksi hänelle nimi. Kirjoita pieni tarina, jossa esittelet hänen kolme vahvuuttaan, ja missä tilanteissa ne tulevat parhaiten esiin.

RU, sanakoe: ÖB s. 22 tummennetutu sanat + ÖB s. 40 ö9 sanojen harjoittelu.

Läksyt to 23.8.18

Teimme tänään koulussa relaskoopit. Sen avulla tutkimme Lamminpään koulun lähimetsän pohjapinta-alaa hehtaaria kohden. Laskimme havaintojen keskiarvoksi 22,7 neliömetriä per hehtaari.

YM, lue kappale 6, kirjoita tiivistelmä vihkoosi, tee tehtävät 1-4 s. 39.