Läksyt pe 1.11.19

YM, lue kappale 17, tee tehtävät 1-3 s. 89.

ÄI, opettele sivulauseen aloittavat sanat oppikirjan sivulta 40, tee tehtävät 1-3 s. 41.

MA, tee kappaleen 33 perusaukeama loppuun ja mökki 33.