Läksyt 7.2.2020

ÄI, oppikirja s. 86 tehtävät 1 ja 2.

EN, sanakoe maanantaina kpl:sta 10: s. 116 sanalista sekä s. 118 tummat sanat.

MA, kappaleen 13 perusaukeama loppuun ja mökki 13.

Yhteiskuntaopin koe on to 13.2.

Yhteiskuntaoppi 4. luokka – tiivistelmä jaksosta 2 (Sami Hulkko) 

 1. Perhe – kuka syö samasta jääkaapista kuin sinä?

On olemassa useita erilaisia perheitä. Ydinperhe muodostuu äidistä, isästä ja heidän lapsistaan. Uusperheen muodostavat yhdessä asuvat kaksi aikuista ja heidän lapsensa, mutta kaikilla uusperheen lapsilla ei ole samoja vanhempia. Myös lapseton pariskunta tai yksi vanhempi lapsineen voivat muodostaa perheen.

Kun perheen vanhemmat ovat naimisissa keskenään, he ovat avioliitossa. Aviopuolisoilla on toisiinsa nähden oikeuksia ja velvollisuuksia. Heillä on oikeus säilyttää oma sukunimi tai ottaa yhteinen sukunimi. Heillä on velvollisuus huolehtia toisistaan.

Myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton. Ennen vuotta 2017 samaa sukupuolta edustaneet henkilöt saivat olla parisuhteessa, jota kutsuttiin rekisteröidyksi parisuhteeksi.

Jos pariskunta asuu yhdessä, mutta ei ole mennyt naimisiin, he elävät avoliitossa.

 1. Monenlaisia suomalaisia

Suomessa on vähemmistöjä. Vähemmistö tarkoittaa ihmisryhmää, johon kuuluu vähemmän ihmisiä kuin muihin ryhmiin.

Esimerkkejä vähemmistöistä:

 • kielivähemmistöt
 • seksuaalivähemmistöt
 • uskonnolliset vähemmistöt
 • romanit
 • saamelaiset
 • kuulovammaiset

Vähemmistöjen asemaa on turvattu laeilla: on luotu sääntöjä, jotka kieltävät vähemmistöjen syrjimisen, heille tarjotaan palveluja heidän omalla kielellään ja koulussa he voivat opiskella omaa kieltään tai uskontoaan.

 1. Maahanmuuttajat Suomessa

Maahanmuuttaja on ihminen, joka on muuttanut kotimaastaan toiseen maahan. Maahanmuuton syitä voivat olla esimerkiksi

 • työ
 • opiskelu
 • avioliitto
 • poliittinen tai uskonnollinen vaino
 • sota
 • huonot elinolosuhteet

Maahanmuuttajat voivat kokea uudessa maassa eri haasteita: vieras kieli, erilainen kulttuuri, ei tuttavia, erilaiset tavat ja säännöt, erilainen ruoka, luonto ja sää.

Suomessa on noin 200 000 maahanmuuttajaa.

Maahanmuuttajan sopeutumisen (kotoutumisen) kannalta on tärkeää

 •  opetella suomen kieltä
 • hankkia opiskelu- tai työpaikka
 • tutustua ihmisiin
 • löytää sopivia harrastuksia.
 1. Ihmiset ovat yhdenvertaisia

Suomessa lain mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia, eikä ketään saa syrjiä.

Rasismi tarkoittaa sitä, että jotakin ihmisryhmää pidetään huonompana kuin muita esimerkiksi ihonvärin, kielen tai kansalaisuuden vuoksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *