pe 30.10.20

ÄI, tarkistettiin harjoituskirjan sivu 40, kotiläksyksi harjoituskirjan s. 41 kokonaisuudessaan.

HI, käsiteltiin jokilaaksojen korkeakulttuureja, kotiläksyksi tulee oppikirjan s. 44-47 lukeminen.

to 29.10.20

ÄI, pelattiin Saarella-peliä ja päivitettiin samalla iPadit.

MA, tarkistettiin kotiläksy kappale 25 ja mökki. Edettiin kertauskappaleeseen 26. Ei kotiläksyä, koska huomenna on ym:n koe.

YH, käsiteltiin kappale 4 (Mitä demokratia on?), lue kotona kappale uudestaan ja tee tehtävät 1-3 s. 33.

ke 28.10.20

ÄI, tarkistettiin kotitehtävänä ollut harjoituskirjan s. 38. Tehtiin vihkoon muistiinpanot subjektista ja tehtiin oppikirjan s. 55 tehtävät 2-3. Kotiläksyksi tulee harjoituskirjan s. 40.

ti 27.10.20

ÄI, tarkistettiin kotitehtävä. Opeteltiin lauseenjäsenistä peridikaatti, tehtiin oppikirjasta s. 55 tehtävä 1. Kotiin harjoituskirjan sivu 38.

LI, tehtiin alkuvenyttely, pelattiin käsipalloa.

MA, tarkistettiin kappale 24, tehtiin kappaletta 25. Kotiläksyksi kappaleen 25 tekeminen loppuun ja mökki 25.

ma 26.10.20

MA, tarkistetiin kappaleen 24 mökki. Kotiläksynä on kappaleen 24 perusaukeaman tekeminen loppuun.

UE, käsiteltiin kappaleen 4 tehtävät, tutustuttiin kappaleeseen 5. Uskonnon koe ensi viikon maanantaina 2.11., sivut 6-17.

 

pe 23.10.20

MA (b-ryhmä), tee kotona kappaleen 23 perusaukeama loppuun ja mökki 24.

ÄI, kerrattiin minäkertoja ja hänkertoja oppikirjan sivuilta 36 ja 37. Tehtiin tunnilla oppikirjan s. 37 tehtävät 1-2, myös plussatehtävät. Kotiläksyksi tuli harjoituskirjan s. 26 ilman plussatehtävää.

YM, tehtiin jakson itsearviointi. Tehtiin kertaustyö jakson keskeisistä asioita vihkoon, tiedonhankinta iPadeilla (reppu.tampere.fi).

Vihjeitä kokeeseen lukemista varten:

Luku 1: Kotona maailmankaikkeudessa

•Kertaaavaruuteen liittyvät keskeiset käsitteet: maailmankaikkeus, galaksi, Linnunrata, aurinkokunta ja valovuosi.

•Opettele, mikä on lähin tähtemme ja millainen on sen rakenne.•Opettele, mikä on Auringon merkitys aurinkokunnassa.

Luku 2: Auringon kiertolaiset

•Opettele, mikä on planeetta.

•KertaaAurinkoa kiertävät planeetat.

•Kertaa, mitä muita kappaleita onavaruudessa.

•Opettele, miten avaruutta tutkitaan.

Luku 3: Maapallo liikkuu avaruudessa

•Opettele, miten maapallon liike saa aikaan vuorokaudenaikojen vaihtelun.

•Opettele, miten maapallon liike saa aikaan vuodenaikojen vaihtelun.

•Kertaakäsitteet:päiväntasaaja, Kravun kääntöpiiri, Kauriin kääntöpiiri, napapiiri sekä pohjois-ja etelänapa.

Luku 4: Maapallon rakenne

•Opettele maapallon rakenne.

•Kertaa, miten mannerlaatat liikkuvatja mitä niiden liikkuminen aiheuttaa.

•Opettele mantereet.

Luku 5: Maanpinnan rakenne

•Opettele maanpinnan rakenne.

•Kertaa käsitteet: kallioperä, maaperä, eloperäiset maalajit, kivennäismaalajit ja mineraali.

Luku 6: Maapallon luonnonvarat

•Kertaa käsitteet uusiutumaton ja uusiutuva luonnonvara.•Opettele, mitä tarkoittaa luonnonvarojen kestävä käyttö.

•Opettele selittämään, mitä tarkoittaa kiertotalous.

•Kertaa, mitä tarkoitetaan tuotteen elinkaarella.

Luku 7: Ilmastonmuutos

•Opettele, mitä tarkoittaa ilmastonmuutos.

•Kertaa, mitä tarkoittaa kasvihuoneilmiö.

Luku 8: Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja hillitseminen

•Kertaa, miten ilmastonmuutos vaikuttaa luontoon, ihmisiin ja eläimiin.

•Opettele keinoja, miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä.

 

to 22.10.20

ÄI, jatkettiin kirjoitelmia, osa kertasi vielä yh:n kokeeseen.

MA, tarkistettiin kotiehtävänä ollut mökki 23, tehtiin kappaleen 23 perusaukeamaa.

YH, tehtiin koe.

MA (a-ryhmä), kotiläksyksi tee kappaleen 23 perusaukeama loppuun ja mökki 24.

ke 21.10.20

LI, pelattiin pallopeliä salissa.

ÄI, jatkettiin kirjoitelman kirjoittamista ja oman tekstin tarkistamista. Osa luki huomiseen yhteiskuntaopin kokeeseen.

YM, käsiteltiin Aivot-materiaalista luku 8 (Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja hillitseminen), tarkistettiin monistenimpun s. 10 tehtävät. Koe perjantaina 30.10. (Jakso kotimme maapallo + monistenipun tehtävät)

HI, jatkettiin YM:n asioita. Historiaa on perjantaina 23.10. valinnaisen aineen tunnilla. Kirjat mukaan.

ti 20.10.20

ÄI, tehtiin kirjotelmaa vihkoon harjoituskirjan s. 24-25 suunnitelman pohjalta. S2-oppilaat kertasivat keskeisiä asioita yhteiskuntaopin koetta varten.

LI, sisäliikunta. Jos sinulla on sisäpelikengät, voit käyttää niitä liikuntatunneilla.

MA, tarkistettiin kappaleen 22 tehtävät. Opeteltiin kappaleessa 23 lukuyksiköittäin jakaminen jakokulmassa. Kotiläksyksi vain mökki 23.