ma 30.11.20

MA, opeteltiin kolmion pinta-alan laskeminen. Kotitehtäväksi tulee kappaleen 36 perusaukeama loppuun ja mökki 36.

UE, tehtiin testi kirjan kanssa kappaleista 5-8.

to 26.11.20

MA, käsiteltiin suunnikkaan pinta-alan laskeminen. Kotiin perusaukeama 35 loppuun ja mökki 35.

ÄI, pidettiin äidinkielen koe (subjekti, predikaatti, virke ja sivulausetyypit).

YH, tarkistettiin tehtävät 1-3 s. 45. Kertailtiin ensi viikon koetta varten.

 

ke 25.11.20

ÄI, harjoiteltiin erilaisia sivulaiseita.

YM, käsiteltiin kappaleen 19 tehtävät ja käsiteltiin kappale 20. Lue kappale 20 kotona ja tee tehtävät 1-4 s. 89.

ti 24.11.20

ÄI, harjoiteltiin kokeeseen monisteiden avulla.

LI, pelattiin salijalkapalloa.

MA, tarkistettiin kotitehtävät. Osa oli hajoittelemassa äidinkielen kokeen asioita, osa suunniteli asunnon pohjapiiroksen tekemistä.

ma 23.11.20

MA, tarkistettiin kappale 33, opeteltiin suorakulmion pinta-alan laskeminen kappaleessa 34. Kotiläksyksi kappaleen 34 perusaukeama loppuun ja mökki 34.

UE, kasiteltiin kappaleen 7 tehtävät, lue kotona kappale 8 ja tee tehtävät 1-4 s. 27.

to 19.11.20

ÄI, tehtiin äidinkielen lukemisen ymmärtämisen koe 2.

YH, lue kappale 7 ja tee tehtävät 1-3 s. 45.

MA (a-ryhmä), kappaleen 33 perusaukeama loppuun ja mökki 33.