to 28.1.21

ÄI, opeteltiin sanaluokista numeraalit. Tehtiin tunnilla oppikirjan tehtävä 6 s. 83., harjoituskirjan tehtävät s. 58 teht. 2 ja s. 59 teht. 3. Kotiläksyksi plussatehtävä harjoituskirjasta s. 59 ensi viikon tiistaiksi.

YH, käsiteltiin s. 63 tehtävät ja kerrattiin kokeeseen. Koe to 4.2. s. 49-66.

MA, käsiteltiin kappaleessa 9 murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla. A-ryhmälle läksyksi kappaleen 9 perusaukeama loppuun ja mökki 9.

ke 27.1.21

MOK, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Parityö; ennakkoajatukset, uusi tieto videon perusteella ja esittämisen lomassa oppimiskeskustelua opettajan johdolla.

ÄI, tarkistettiin kotiläksyt, opeteltiin sanaluokista pronominit, ja niiden tehtävä. Ei läksyä.

Muista perjantain YH:n koe, uinti ja lukukirja.

ti 26.1.21

ÄI, opeteltiin substantiivit ja adjektiivit. Kotiin oppikirjasta s. 82 tehtävät 1-3 ja harjoituskirjasta s. 58 tehtävä 1.

MA, kotiläksyksi kappaleen 8 perusaukeama loppuun ja mökki 8.

pe 22.1.21

MA (b-ryhmä), käsiteltiin kappaleessa 6 sekalukujen ja murtolukujen yhteenlaskua. Kotiläksy maanantaiksi: kappaleen 6 perusaukeama loppuun ja mökki 6.

YM, pidettiin koe.

HI, käsiteltiin kappale 12 Tarujen Kreikka. Lue kappale kotona ja tee tehtävät 1-3 s. 81.

ÄI, lukutunti.

to 21.1.21

ÄI, tarkistettiin yhdessä kotiläksynä olleet harjoituskirjan s. 56-57. Tehtiin yhdessä tehtävämonisteita 24-25. Jos jäi kesken, tee ne kotona loppuun. Läksy on huomiseksi. Ota lukemista perjantaiksi mukaan.

MA (a-ryhmä), käsiteltiin kappaleessa 6 sekalukujen ja murtolukujen yhteenlaskua. Kotiläksy maanantaiksi: kappaleen 6 perusaukeama loppuun ja mökki 6.

YH, käsiteltiin kappale 10 ja puhuttiin järkevästä kuluttamisesta. Lue kappale 10 ja tee tehtävät 1-3 s. 173.

ke 20.1.21

LI, pihapelejä ulkona; polttopalloa ja viestejä.

ÄI, tarkistettiin oppikirjan kotitehtävät. Aloitettiin harjoituskirjan sivuja 56-57. Tee ne kotona loppuun, jos ne jäivät kesken.

YM, kertailua kokeeseen parin kanssa.

HI, tarkistettiin kappaleen 11 tehtävät s. 77. Perjantaina on taas historiaa.

ti 19.1.21

ÄI, opeteltiin perfekti ja pluskvamperfekti, kotiläksyksi tehtävät 1-5 s. 80-81.

LI, hiihtoa.

MA, tarksitettiin kappaleen 4 perusaukeama ja mökki 4, edettiin kappaleeseen 5. Kotiläksyksi kappaleen 5 perusaukeama loppuun ja mökki 5.

ma 18.1.21

MA, tee kappale 4 kotona loppuun ja mökki 4.

UE, tutustuttiin kirkkovuoteen ja liturgisiin väreihin kappaleessa 13. Tehtiin parityönä s. 43 tehtävät.

pe 15.1.21

MA, laske kappaleen 3 perusaukeama loppuun ja tee mökki 3.

HI, opiskeltiin Kreetan korkeakulttuuria, lue kotona kappale 11 ja tee tehtävät 1-4 s. 77.

YM, käsiteltiin kappale 27 (munasolu > vauva), tehtiin oppikirjan tehtävät. Tehtiin oppikirjan s. 115 tehtäviä. Koe on ensi viikon perjantaina (s. 68-88)