to 14.1.21

ÄI, taivuta laulaa-verbiä imperfektissä kaisissa persoonamuodoissa myönteisenä ja kielteisenä (kotiläksy).

MA, laske kotona pelkästään mökki 3.

ke 13.1.21

ÄI, käsiteltiin käksynä ollut harjoituskirjan sivu 54. Tehtiin tunnilla liite 23 ja tarkistettiin se. Kotiläksyksi tulee harjoituskirjan sivu 55 kokonaisuudessaa.

YM, tarkistettiin kotiläksy. Käsiteltiin kappaleesta 25 murrosikä, kotiläksyksi tehtävät 1-4 s. 111.

ti 12.1.21

ÄI, tarkistettiin kotitehtävät oppikirjasta, jotka liittyivät verbien taivutukseen. Tehtiin yksi tehtävämoniste. Kotiläksyksi tulee harjoituskirjan s. 54.

LI, luisteltiin jääkentällä.

MA, tarkistettiin perusaukema 1 ja mökki 1. Opeteltiin kappaleesta 2 murtoluvun muuntaminen sekaluvuksi ja päinvastoin. Kotiläksyksi perusaukeama loppuun ja mökki 2.

ma 11.1.21

MA, siirryttiin kevään kirjaan ja kerrattiin käsitteet murtoluku ja sekaluku. Kotiläksyksi kappaleen 1 perusaukeama loppuun ja mökki 1.

UE, käsiteltiin kristinuskon symboleita kappaleissa 11 ja 12. Tehtiin koulussa kappaleiden tehtävät pienryhmätyöskentelynä. Jos tehtävät jäivät kesken, tee ne kotona loppuun.

pe 8.1.21

HI, lue s. 70-73 ja tee tehtävät 1-4 s. 73.

YM, lue kappaleet 24 ja 25, tee tehtävät 1-4 s. 106. Koulussa tehtiin kappaleen 24 tehtävät.

ÄI, tehtiin sanasanelu vihkoon.

to 7.1.21

ÄI, kerrattiin sanaluokista verbit ja opeteltiin niiden taivuttamista. Tunnilla tehtiin oppikirjan s. 79 tehtävät 1-2, kotiläksyksi oppikirjasta tehtävät 3-5 s. 79.

MA, kappale 41 loppuun ja mökki 41.

YH, lue kappale 8, tee tehtävät 1-4 s.55.