pe 26.2.21

MA b-ryhmä, opeteltiin desimaalilukujen vähennyslasku allekkain ja nollan yli lainaaminen. Tehtiin kappaletta 19, ei matematiikan läksyjä loman ajalle. 😃

HI, käsiteltiin loppuun kappale 14 Sotivat kaupunkivaltiot; Troijan sota, persialaissodat, peloponnessolaissodat, Spartan ja Ateenan erot kaupunkivaltioina ja Aleksanteri Suuri. Tehtiin ja tarkistettiin yhdessä sivujen 91 ja 93 tehtävät. Ei läksyä.

YM, käsiteltiin Aivot-materiaalista luku 5 Aavikot. Puhuttiin aavikoitumisen syistä ja haitoista, tutustuttiin aavikoiden eläimistöön ja kasveihin. Tehtiin ja tarkistettiin tehtäväpaketin sivu 11.

YM, katsottiin loppuun Avaran luonnon ohjelma.

https://areena.yle.fi/1-50328222

Hyvää talvilomaviikkoa!

to 25.2.21

EN (sijainen), tunnilla käytiin läpi oppikirjan kappale 12, suomennettiin kappale parin kanssa, tehtiin tunnilla harjoituskirjan tehtävät 1 ja 2 s. 152. Jos jäi kesken, tehtävät tulee tehdä kotona loppuun.

YH, aloitettiin jakso 4. Puhuttiin Cheekistä muusikkona ja yrittäjänä. Pohdittiin yritysten merkitystä Suomelle ja ihmisille sekä yrittäjältä vaadittavia ominaisuuksia. Käsiteltiin kappale 11, kotiin tehtävät 1-3 s. 73, jos ne jäivät kesken.

MA, pidettiin tanssitunti.

ÄI, koe sijamuodoista.

MA a-ryhmä, opeteltiin desimaalilukujen vähennyslasku allekkain ja nollan yli lainaaminen. Tehtiin kappaletta 19, ei matematiikan läksyjä loman ajalle. 😃

ke 24.2.21

LI, lipunryöstöä takapihalla.

ÄI, tarkistettiin kotiläksynä ollut oppikirjan sivu 86. Valmistudu huomiseen kokeeseen.

YM, tarkistettiin tehtävämonistepaketin sivu 7 (lämpö- ja kasvillisuusvyöhykkeet). Käsiteltiin Aivot-materiaalista luku 4, nahkealehtinen kasvillisuus. Tehtiin tehtävämonistepaketista tähtitehtäviä sivuilla 8 ja 10. Kotiläksyksi tulee luvun 4 lukeminen ja tehtävämonisteista sivu 9.

HI, historian tunti pidetään perjantaina valinnaisen tunnilla klo 9.

ti 23.2.21

ÄI, harjoiteltiin nominien ”se” ja ”koulu” taivutusta (taulukkoon) eri sijamuodoissa. Aloitettiin oppikirjan s. 86 tehtäviä. Kotiläksyksi s. 86 tehtävät 1-6.

LI, luistelua, leikkejä ja jääpelejä.

MA, tarkistettin kappale 17, opetettiin kappaleesta 18 desimaalilukujen yhteenlaskua ja laskettiin kappaleen 18 perusaukeamaa. Ei läksyä matematiikasta torstaiksi, koska samana päivänä on äidinkielen koe.

ma 22.2.21

MA, tarkistettiin kappale 16. Tehtiin tunnilla kappale 17, jossa kerrattiin opittuja asioita. Kotiläksyksi kappaleen 17 perusaukeama loppuun ja mökki 17.

UE, koe.

Huomenna liikunnassa on luistelua, joten luistimet mukaan. Muista, että torstaina on äidinkielen koe nominien taipumisesta (sijamuodot).

pe 19.2.21

MA b-ryhmä, kappaleen 16 perusaukeama loppuun (jos jäi kesken) ja mökki 16.

HI, osa teki tällä tunnilla matematiikan koetta. Oppilaat lukivat omatoimisesti kappaletta 14 Sotivat kaupunkivaltiot ja tekivät s. 91 ja 93 tehtäviä. Kappaleen käsittelyä jatketaan ensi viikolla.

YM, käsiteltiin Aivot-materiaalista (reppu.tampere.fi) luku 3 Erilaisia karttoja Afrikasta ja tutustuttiin Afrikan lämpö- ja kasvillisuusvyöhykkeisiin. Tehtiin tunneilla tähtitehtävä s. 8 tehtäväpaketista. Kotiläksy: lue luku 3 kotna ja tee tehtäväpaketin sivu 7.

to 18.2.21

ÄI, kokeeseen kertausta.

MA, tarkistettiin kappaleen 15 perusaukeama ja mökki. Opetettiin desimaalilukujen vähennyslasku. A-ryhmä laskee kappaleen 16 perusaukeaman ryhmätunnillaan loppuun. B-ryhmä laskee samat laskut perjantain aamutunnilla. Kotiläksyksi ensi viikon maanantaiksi kaikille mökki 16.

YH, pidettiin tällä tunnilla äidinkielen koe.

ke 17.2.21

LI, tehtiin tietokoneilla sisäilmakysely.

ÄI, kerrattiin koetta varten.

HI, tehtiin yhdessä kappaleen 13 tehtävät.

YM, käsiteltiin kotiläksynä olleet pari sivua (s. 4-5) monistenipusta)

Huomenna on äidinkielen koe, harjoittele sitä varten.