ti 24.11.20

ÄI, harjoiteltiin kokeeseen monisteiden avulla.

LI, pelattiin salijalkapalloa.

MA, tarkistettiin kotitehtävät. Osa oli hajoittelemassa äidinkielen kokeen asioita, osa suunniteli asunnon pohjapiiroksen tekemistä.

ma 23.11.20

MA, tarkistettiin kappale 33, opeteltiin suorakulmion pinta-alan laskeminen kappaleessa 34. Kotiläksyksi kappaleen 34 perusaukeama loppuun ja mökki 34.

UE, kasiteltiin kappaleen 7 tehtävät, lue kotona kappale 8 ja tee tehtävät 1-4 s. 27.

to 19.11.20

ÄI, tehtiin äidinkielen lukemisen ymmärtämisen koe 2.

YH, lue kappale 7 ja tee tehtävät 1-3 s. 45.

MA (a-ryhmä), kappaleen 33 perusaukeama loppuun ja mökki 33.

 

pe 13.11.20

ÄI, tarkistettiin harjoituskirjan s. 43. Opeteltiin erilaiset sivulauseet ja tehtiin tunnilla oppikirjan s. 59 tehtävät 1-2. Kotiläksyksi harjoituskirjan s. 44.

YM, käsiteltiin oppilaiden ruokapäiväkirjoja, ja puhuttiin ravintoaineista ja niiden lähteistä. Lue kotiläksynä kappale 17 (ruuansulatus) ja tee sen perusteella tehtävät 1-4 s. 77.

HI, aloitettiin pienryhmätyötä, jossa oli aiheena historialliset keksinnöt (kappale 8). Työssä tuli etsiä tietoa ja keskeisiä asioita oppikirjasta seuraavista keksinnöistä:

1. kirjoitustaito

2. tähtitiede

3. matematiikka

4. dreija

5. aura

6. pronssi ja rauta

Tee tämä tehtävä kotona lopppun.

to 12.11.20

ÄI, käsiteltiin yhdessä oppikirjan tehtävät 2-3 s. 56 ja 4-5 s. 57. Kotiläksyksi harjoituskirjan s. 43.

MA, tarkistettiin kappale 28. Opeteltiin piirtämän erilaisia kulmia (terävä, tylppä, suora, oiko, täysi) ja tehtiin kappaleen 29 perusaukeama. Kotiläksyksi mökki 29.

YH, tarkistettiin kappaleen 5 tehtävät (s. 37), edettiin kappaleeseen 6. Tutustuttiin Suomen valtion päätöksentekoon ja puhuttiin käsitteistä eduskunta, hallitus, ministeri, pääministeri ja presidentti. Kotiläksyksi kappaleen 6 lukeminen ja tehtävät 1-2 s. 41.

ke 11.11.20

LI, palloleikkejä.

ÄI, tarkistettiin yhdessä harjoituskirjan s. 42 ja opeteltiin lopetusmerkin käyttö erilaisissa virkkeissä.

YM, leikittiin kummioppilaiden kanssa pihamaalla.

HI, tarkistettiin ja keskusteltiin oppikirjan s. 49 tehtävistä. Ota historian kirja perjantaiksi.